சுவிசில் காவல்துறையால் கொலையுண்டவரின் குடும்ப...

சுவிற்சர்லாந்தின் திசினோ மாநிலத்தில் காவல்துறையின் துப்பாக்கிச் சூட்டிற்கு இலக்காகிப் பலியான ஈழத் தமிழ் உறவு கரன் சுப்பி...