புலம்பெயர்ந்து வாழும் இளைஞர்களின் வலிகள் நிறைந்த பாடல்.

0
1200

ஈழத்திலிருந்து பெற்றோர் உறவுகளைப் பிரிந்து புலம் பெயர்ந்து வாழும் ஒவ்வொரு இளைஞனின் வலிகளைச் சொல்லும் வலிகள் நிறைந்த பாடல்.

Share This: